Acele Getirme Duası

Bütün alemlerin ve içindekilerinin rabbi ve bütün insanların kalplerinin tek sahibi de ancak yüce Allah'tır. Kalpleri halden hale çeviren ve dilediği tarafa yönlendiren de odur. O dilediği kalbe dilediği sevgiyi koymaya güç yetirendir. İnsan hayatında bazen benzer hadiselerle imtihan edilir ve sevdiklerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Tek başvurulması gereken bu olmasada ama mutlaka dualarlada sevdiğinin geri gelmesi Allah'u tealadan istenmelidir. Aşağıda bazı örneklerle geri gelmelerini dileme dualarından örnekler sunuyoruz.

Terk Eden Kocayı Evine Döndürme Duası

Gönlünden bir muradı, bir arzusu olan kimse bu arzusunun gerçekleşmesi için yatsı namazından sonra Abdest alır. 2 veya 4 rekat Namaz kılar. Allah’a hamdu senada bulunur. Hz. Peygambere salat ve selam getirir. Muradının gerçekleşmesi için Allah’a Dua ve niyazda bulunur. Ancak arzusunun meşru bir arzu olması şarttır.

Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmu’l-kerîm. Sübhânellâhi rabbi’l-arşi’l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbi’l-âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiratike ve’l-ğanîmete min külli birrin ve’s-selâmete min külli ismin, lâ teda’lî zenben illâ ğafertehû, ve lâ hemmen illâ ferractehû, ve lâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ yâ erhame’r-râhimîn.

Geri Getirmek için Okunacak dua

Sizi bırakan, terk eden yahut ayrılan kimselerin geri dönmeleri maksadıyla .. gece gecede … kere okunur. Bu yönde oldukça etkili uygulamalardır. Okunacak duası da şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim

Selamun kavlen min rabbin rahim Rabbena Atina fid dünya haseneten ve fil ahreti haseneten ve kına azabennar.

Boşanan Eşimin Gelmesi için Dua

Geri gelmesi istenen birisi için Cuma Gecesi … kere okursa sevdiği ayağına gelir. Ayrılan, boşanan, terk eden veya herhangi bir sebepten ötürü giden kimselerin size geri gelmeleri, dönmeleri yönünde denenmiş etkili tertiplerdir. Dua budur:
Bismillahirrahmanirrahim
Min zalike billahi min seddetin leke.

Çok Güçlü Geri Getirme Duası Oku

Gelmesini istediğin bir kimseyi düşünerek 3 veya 7 gece geç saatlerde … kere suretül karia’yı okumaya devam ederse dilediği kimseyi celb ve tesir eder.
BismillâhirrahmânirrahÎym Elkaâri’ atü melkaâri ‘a ve mâ edrâke melkaâri’a yevme yekûnünnâsü kelferâşil mebsûsi ve tekûnülcibâlü kel’ ıhnilmenfûş fe’ emmâ men sekulet mevâziynühü fe hüve fiy ıyşetin râdıye ve emmâ men haffet mevâziynühü feümmühü hâviye ve mâ edrâke mâhiyeh nârün hamiye.Amin

Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Acele Getirme Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları